Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

Aktuality

Zvětšit20. 6. 2011

Sdružení Krajina zahájilo sezónu.

Od konce května jsme začali s tzv. časnými sečemi luk. Máme pokoseno prvních cca 10 ha. Louky zařazujeme do časných sečí z několika důvodů. Hlavním důvodem je rozrůznění managementu tak, aby kosením louky ve stále stejném období nedocházelo k potlačení nebo podpoře jednoho typu lučního společenstva. Na degradovnaých loukách se časné seče využívají k potlačení převládajících dominantních druhů  rostlin a k podpoře klíčení semen obsažených v půdě.  Důvodem k časné seči mohou být i požadavky bezobratlých živočichů nebo obojživelníků. Běžná louka je do časné seče zařazována jednou za cca 6 let. Do konce sezóny bychom měli vlastní silou pokosit ještě asi 40 ha luk. 


Zvětšit12. 5. 2011

Sbírali jsem kamení

Hezkou akci na pomoc mladému začínajícímu zemědělci zorganizovalo SEV Krajinka v Počítkách. Sbírali jsme kameny na nově zatravňovaných pozemcích Milana Daďourka, který se připravuje na chov ovcí. A jak Milana známe, nezůstane jen u ovcí. Určitě v krajině přibudou i nové stromy a další krajinotvorné prvky. Na to se těšíme.


Zvětšit12. 5. 2011

Botanická vycházka – sobota 28.5.2011

Na sobotu 28. května připravuje Sdružení Krajina botanickou vycházku. Tentokrát navštívíme louky v lokalitách: Staviště, Šafranica a podle času také Odranec. Sraz účastníků v 9:00 v sídle Sdružení Krajina v Počítkách. Vidět bychom mohli: prstnatec májový, vachtu trojlistou, všivec lesní, kyhanku sivolistou, mochnu bahenní, vrbu rozmarýnolistou, rosnatku okrouhlolistou, a řadu dalších druhů. Odborný výklad zajistí Mgr. Petra Doležalová a Mgr. Jan Košnar.
Popovídáme si také o konkrétních způsobech údržby luk. Přítomni budou pracovníci Sdružení Krajina, kteří louky každoročně obhospodařují.
Vycházka je určena všem, které zajímá co na takových loukách roste a jak se o louky v současnosti pečuje.
Doprava na lokality vlastním autem, lokality Staviště a Šafranica jsou z Počítek dostupné i na kole. 


Zvětšit21. 4. 2011

Akce neziskovek se rozjíždějí

Akce neziskovek zapojených do projektu Příroda na Vysočině se rozjíždějí. Od začátku dubna do podzimu letošního roku se uskuteční 37 akcí, pořádaných 23 neziskovkami z celého kraje Vysočina. Všechny akce jsou veřejně přístupné a může se jich zúčastnit každý, kdo chce přiložit ruku k dílu a udělat něco praktického pro přírodu. Podrobnější informace k jednotlivým akcím najdete v kalendáři akcí na www.stopavkrajine.cz.
A vězte, že to vše se může dít díky finanční podpoře SFŽP a MŽP.


Zvětšit14. 4. 2011

Na sněmu se volilo

Sněm Sdružení Krajina na svém volebním zasedání zvolil novou radu na další tříleté období. Novými radními byli zvoleni Tomáš Bartonička, Tomáš Blažek, Šárka Bystřická, Milan Daďourek, Petra Doležalová, Petra Juhasová, Kateřina Marečková a Marie Neubauerová. Předsedkyní Sdružení Krajina byla nově zvolena Petra Doležalová, jako místopředseda byl zvolen Tomáš Bartonička. Děkujeme bývalé radě a hlavně předsedkyni Marii Neubauerové za její dosavadní práci pro Sdružení Krajina. Nově zvoleným držíme palce.


Zvětšit5. 4. 2011

Na Laguně se bojuje o přízeň dam

Od podzimu loňského roku probíhají práce na obnově Laguny u Bohdalova. Dokončena je prví fáze projektu, kdy byly upraveny dvě největší tůně. Obnova byla rozdělena do dvou částí, aby vždy část lokality zůstala bez zásahu a život rostlin a živočichů zde mohl probíhat relativně nerušeně. Jak ukazuje fotografie pořízená dnes na břehu jedné z tůní,  boj o přízeň místních dam je již v plném proudu...


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšit