projekty / dokončené - Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Novinky emailem

Vaše e-mailová adresa:

Opište prosím písmena z obrázku:

projekty / dokončené

Zvětšit

Obyvatelé pro přírodu Vysočiny

Projekt pobíhal od srpna 2014 do května 2016. Byl zaměřen na zvýšení informovanosti a aktivní zapojení obyvatel do regionální ochrany přírody a péči o krajinu na Vysočině.
 

Přečíst celý článek >>


zahájení péče o lokalitu pod Koupalištěm v roce 2013

Přírodní učebna Pod Koupalištěm

V rámci tohoto projektu došlo k úpravě dlouhodobě neudržovaného mokřadu Pod Koupalištěm a k vytvoření "přírodní učebny". Lokalita je nyní zpřístupněna široké veřejnosti a zároveň slouží k výukovým účelům a osvětě veřejnosti.

Projekt byl podpořený Nadací Partnerství v rámci programu Nestlé pro vodu v krajině byl realizovaný od v období 20.5.2014 až 30.5.2015.

Přečíst celý článek >>


Slavnostní otevření Laguny s odborným výkladem pro žáky ZŠ Bohdalov.

Spolu s přírodou (2012 - 2013)

Předmět: Získání místních obyvatel pro péči o obnovenou přírodní památku Laguna u Bohdalova.
Iniciace revitalizace cenné soustavy nivních luk v lokalitě Rychtářky.
Místo: Žďárské vdchy

Přečíst celý článek >>


Zvětšit

Poradenství pro malé obce (2006 - 2012)

Od roku 2006 do roku 2012 realizovalo Sdružení Krajina podpůrný program pro malé obce. Metodika programu byla postavena na zavádění Místní agendy 21 v obcích. Do programu se zapojilo 16 obcí, ve kterých byl zpracován jednoduchý dokument MA21. V aktivních obcích byly realizovány projekty, vedoucí k naplňování cílů stanovených v dokumentu MA21. Sdružení Krajina plnilo v obci roli koordinátora MA21. Většina obcí postupně na proces zavádění MA21 rezignovala, nebo se vydala vlastní cestou. V roce 2012 vykonávalo Sdružení Krajina roli koordinátora pouze v obci Křídla. Zde se podařilo najít schopného koordinátora z řad místních zastupitelů, který odpovědnost za proces MA21 na začátku roku 2013 převzal. Sdružení Krajina poskytuje již jen příležitostné konzultace a poradenství k této problematice.


Zahrádkáři Jinošov - oprava studánky

Podpora zapojení obyvatel Vysočiny do ochrany přírody a krajiny (2010 - 2012)

Předmět: Prostřednictvím akcí v přírodě, místních NNO a informací na internetu povzbudit zájem obyvatel Vysočiny o ochranu přírody a krajiny. Uspořádat 60 akcí v přírodě a zapojit do nich 1500 obyvatel a 20 NNO. Předat aktuální informace o pořádaných akcích prostřednictvím internetu - vytvořit nové webováé stránky. Podpořit 20 NNO v organizaci akcí. Dlouhodobě ošetřit vlastnické vztahy u 5 lokalit a uzavřít smlouvy o spolupráci na péči o lokality s 5 místními NNO z různých částí kraje – vytvořit strukturu pro multiplikaci výsledků pozemkového spolku Sdružení Krajina.
Místo: kraj Vysočina

Přečíst celý článek >>


Zvětšit

Stopa v krajině - historie podmáčených luk (2011)

I louky mají svoji historii a své příběhy. Metodou orální historie jsme zjišťovali minulost lokalit které každoročně kosíme. 

Přečíst celý článek >>


Starší články: 1 2 3 4  >>

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitKtraj VysočinaPardubický krajZvětšitNadace VIANadace VeronicaStátní fond životního prostředíZvětšitZvětšit