Zpět na projekty

Středisko EVVO 2003 (2003-2005)

Předmět: Zvýšení informovanosti obyvatel o ochraně ŽP a zlepšení systému jejich environmentální osvěty.
Místo: Žďár nad Sázavou, Žďárské vrchy, kraj Vysočina

Výsledky projektu
Osvěta v oblasti ochrany přírody, akce pro veřejnost – 7 akcí, 1038 účastníků                                                                                                   
Vytvoření nových informačních materiálů - informační skládačky: Natura 2000 (5000 ks), Proč kosíme mokřiny? (5000 ks), Lesní mravenci-proč a jak je chránit? (3000ks)
(c) role Sdružení Krajina a stupeň zapojení do projektu

Náklady na projekt -184 tis. Kč.

Dárci
Fond Vysočiny, www.kr-vysocina.cz - 133 tis. Kč
Nadace Partnerství - 10 tis. Kč


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Nářadí z Nového Města

Nářadí z Nového Města

Díky příspěvku z Nového Města na Moravě jsme mohli doplnit naše chybějící a rozbité vybavení.

Zobrazit detail projektu

Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Dlouhodobě realizujeme enviromentální vzdělávání v lokalitách, kde realizuje i naše další aktivity.

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Pastviska

Přírodní učebna Pastviska

V přírodně cenné lokalitě Pastviska u Odrance, která hostí řadu vzácných a chráněných druhů, vznikne přírodní učebna.

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit