Zpět na projekty

Příroda člověku, člověk přírodě (2004-2006) / Pomozme loukám (2005)

Předmět: Zvýšit povědomí obyvatel o cenných přírodních prvcích v regionu – především o zde typických podmáčených rašelinných loukách. Zvýšit povědomí o rizicích ohrožujících další existenci těchto prvků, potřebě je chránit a poskytnout jim péči. Seznámit obyvatele s problematikou opouštění krajiny, mizení cenných biotopů, praktické ochrany a účelem pozemkových spolků. Nabídnout spolupráci na činnosti pozemkového spolku.
Místo: okres Žďár nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina

Výstavy o smyslu, činnosti a cílech pozemkového spolku a možnostech zapojení veřejnosti do ochrany přírody – 5 dlouhodobých a 14 krátkodobých, 12 800 návštěvníků Informační panely v přírodní památce Louky pod Černým lesem
Informační skládačky: Dejme prostor přírodě (10000 ks), Sdružení Krajina – největší pozemkový spolek pečující o přírodu v ČR (5000 ks)
Tři druhy pohlednic „Květnaté louky Vysočiny“ (celkem 5000 ks)
15 tiskových zpráv na 21 kontaktů - 20 článků v místním tisku
Vytvořen ekovýchovný program o mizejících biotopech pro děti „Kam zmizela strašidla?“
Akvizice pozemků pro pozemkový spolek - 12 pozemků, 4,2 ha, další rozjednány
Organizace dobrovolníků – 8 akcí, kolem 100 dobrovolníků, 14 nových členů pro Sd. Krajina

Náklady na projekt - 270 tis. Kč.

Dárci
Fond Vysočiny, KrÚ kraje Vysočina - 150 tis. Kč
Ministerstvo životního prostředí ČR - 115 tis. Kč


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Nářadí z Nového Města

Nářadí z Nového Města

Díky příspěvku z Nového Města na Moravě jsme mohli doplnit naše chybějící a rozbité vybavení.

Zobrazit detail projektu

Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Dlouhodobě realizujeme enviromentální vzdělávání v lokalitách, kde realizuje i naše další aktivity.

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Pastviska

Přírodní učebna Pastviska

V přírodně cenné lokalitě Pastviska u Odrance, která hostí řadu vzácných a chráněných druhů, vznikne přírodní učebna.

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit