Zpět na projekty

Místní agenda 21 pro malé obce (2006)

Předmět: Zapojení malých obcí bez vlastního aparátu do A21 prostřednictvím zpracování jednoduchého dokumentu MA21.
Místo: Správní obvod obcí III. stupně Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě.

Osloveno 51 obcí, aktivně zapojeno 12 obcí. V deseti obcích byl zpracován, projednán a schválen jednoduchý dokument MA21, porovnáním jednotlivých dokumentů byla vybrána nejdůležitější rozvojová opatření, společná pro více obcí. K řešení těchto opatření byly navrženy modelové postupy.

Náklady na projekt - 266 tis. Kč

Dárci
Ministerstvo životního prostředí ČR - 176 tis. Kč


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Regionální luční směs Žďárské vrchy

Regionální luční směs Žďárské vrchy

Již třetím rokem pokračujeme v realizaci projektu Regionální luční směs Žďárské vrchy.

Zobrazit detail projektu

ThinkGreenService - Nové stromy do krajiny

ThinkGreenService - Nové stromy do krajiny

Společný program General Logistics Systems Czech republic s.r.o (GLS) a Sdružení Krajina, jehož cílem je zmírnit negativní dopady dopravy na životní prostředí...

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Hliníky

Přírodní učebna Hliníky

Dokončené

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit