Zpět na projekty

Lidé v krajině (2006-2007)

Předmět: Projekt má dvě části. Předmětem prví části je  zapojení malých obcí bez vlastního aparátu do podpory udržitelného rozvoje venkovských oblastí poskytnutím odborných služeb externích pracovníků a s využitím formy Místní agendy 21.
Předmětem druhé části je posílení zázemí a kapacity pozemkového spolku a naplnění podmínek nutných pro dlouhodobé využívání zemědělských dotací ve prospěch zapojení veřejnosti do praktické ochrany přírody.
Místo: MA21 - Správní obvod obcí III. stupně Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě. Pozemkový spolek - Kraj Vysočina, Kraj Pardubice

V průběhu projektu byly facilitovány, zpracovány a schváleny dokumenty MA21 v patnácti venkovských obcích, bylo vybráno šest pilotních opatření k řešení většinově sdílených problémů a zahájeny konkrétní kroky. Pozemkový spolek uskutečnil aktivity pro splnění podmínek Agroenvironmentálních opatření (zpřesnění evidencí luk, úpravy metod péče, vyznačení luk v terénu), zlepšil svoje podklady o podmáčených loukách (fotodokumentace, plány zásahů, mapy, digitální prezentace) a zahájil biomonitoring zájmových luk.

Náklady na projekt - 55 138 EUR

Dárci
Nadace rozvoje občanské společnosti - 49 624 EUR
Úřad práce - 4 000 EUR


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Nářadí z Nového Města

Nářadí z Nového Města

Díky příspěvku z Nového Města na Moravě jsme mohli doplnit naše chybějící a rozbité vybavení.

Zobrazit detail projektu

Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Dlouhodobě realizujeme enviromentální vzdělávání v lokalitách, kde realizuje i naše další aktivity.

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Pastviska

Přírodní učebna Pastviska

V přírodně cenné lokalitě Pastviska u Odrance, která hostí řadu vzácných a chráněných druhů, vznikne přírodní učebna.

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit