Zpět na projekty

Zapojení veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina (2007-2008)

Předmět: V rámci projektu vytvořit informační systém pro zapojování veřejnosti do ochrany přírody a  připravit 15 akcí na praktickou ochranu přírody určených pro zapojení 200 dobrovolníků. Kampaň „Otevírání přírody na Vysočině“  zahrne 10 propagačně osvětových akcí pro více než 1.000 účastníků po celém kraji. Zpravodaj a Výroční zprávy o podílu NNO na ochraně přírody posílí pozice NNO vůči veřejnosti i veřejné správě v kraji.
Místo: Kraj Vysočina

Projekt úspěšně naplnil všechny ukazatele. Sdružení Krajina jako partner realizovalo spolu s místními NNO 18 dobrovolnických akcí pro veřejnost na praktickou pomoc přírodě, kterých se zúčastnilo 370 obyvatel.

Náklady na projekt - 55 315 EUR

Dárci
Nadace rozvoje občanské společnosti - 48 950 EUR
Vlastní zdroje příjemce a partnerů - 6 365 EUR


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Nářadí z Nového Města

Nářadí z Nového Města

Díky příspěvku z Nového Města na Moravě jsme mohli doplnit naše chybějící a rozbité vybavení.

Zobrazit detail projektu

Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Dlouhodobě realizujeme enviromentální vzdělávání v lokalitách, kde realizuje i naše další aktivity.

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Pastviska

Přírodní učebna Pastviska

V přírodně cenné lokalitě Pastviska u Odrance, která hostí řadu vzácných a chráněných druhů, vznikne přírodní učebna.

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit