Zpět na projekty

Stopa v krajině - historie podmáčených luk (2011)

I louky mají svoji historii a své příběhy. Metodou orální historie jsme zjišťovali minulost lokalit které každoročně kosíme. 

Při kosení luk se tu a tam setkáváme s lidmi, kteří na loukách dříve hospodařili. Jedná se většinou o pamětníky ve věku okolo 70 let, kteří si vyšli na louku na vycházku. Došli jsme k tomu, že pro naši práci je důležité znát historii luk a způsoby jejich dřívějšího obhospodařování. Tyhle informace nejsou většinou nikde systematicky zaznamenány, a jsou jen ve vzpomínkách pamětníků, kteří postupně odcházejí.
S pomocí grantu Nadace Veronica jsme v roce 2010 realizovali projekt, kde jsme se snažili získat informace o dřívějším hospodaření z vyprávění pamětníků. Pořídili jsme zvukové záznamy rozhovorů se šesti pamětníky. Z rozhovorů jsme se snažili získat představu o tom, jak dříve lidé louky využívali a jak vlastně louky, o které Sdružení Krajina pečuje, vznikaly. Část výsledků naší práce je k nahlédnutí v přiložených souborech. Metodickou pomoc nám poskytlo Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Odkaz na pořad vysílaný ČRo Region Vysočina


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Regionální luční směs Žďárské vrchy

Regionální luční směs Žďárské vrchy

Již třetím rokem pokračujeme v realizaci projektu Regionální luční směs Žďárské vrchy.

Zobrazit detail projektu

ThinkGreenService - Nové stromy do krajiny

ThinkGreenService - Nové stromy do krajiny

Společný program General Logistics Systems Czech republic s.r.o (GLS) a Sdružení Krajina, jehož cílem je zmírnit negativní dopady dopravy na životní prostředí...

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Hliníky

Přírodní učebna Hliníky

Dokončené

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit