Zpět na projekty

Podpora zapojení obyvatel Vysočiny do ochrany přírody a krajiny (2010 - 2012)

Předmět: Prostřednictvím akcí v přírodě, místních NNO a informací na internetu povzbudit zájem obyvatel Vysočiny o ochranu přírody a krajiny. Uspořádat 60 akcí v přírodě a zapojit do nich 1500 obyvatel a 20 NNO. Předat aktuální informace o pořádaných akcích prostřednictvím internetu - vytvořit nové webováé stránky. Podpořit 20 NNO v organizaci akcí. Dlouhodobě ošetřit vlastnické vztahy u 5 lokalit a uzavřít smlouvy o spolupráci na péči o lokality s 5 místními NNO z různých částí kraje – vytvořit strukturu pro multiplikaci výsledků pozemkového spolku Sdružení Krajina.
Místo: kraj Vysočina

V roce 2010 bylo osloveno 61 neziskových organizací s nabídkou spolupráce na projektu. Zareagovalo 23 organizací. V roce 2010 a 2011 uspořádaly tyto organizace 74 akcí v přírodě, přišlo 2845 účastníků, kteří odvedli v součtu 10946 hodin dobrovolné práce. Byly zřízeny webové stránky na podporu praktické ochrany přírody. Proběhla dvě setkání pořadatelů akcí, vznikla neformální síť NNO v ochraně přírody.
Byl proveden průzkum 10 vybraných lokalit, proběhla jednání s vlastníky pozemků o možnostech další péče o lokality. Na 8 lokalitách byli vlastníci pozemků osloveni s nabídkou pronájmu pozemků za účelem péče o ně. 5 vybraných lokalit bylo zhodnoceno externími odborníky. Smlouvu o péči o lokalitu jsme uzavřeli s pěti NNO.

Náklady na projekt - 1 362 tis. Kč

Dárci
Státní fond životního prostředí ČR - 1 103 tis. Kč
Vlastní zdroje SK - 259 tis. Kč

Fotogalerie


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Nářadí z Nového Města

Nářadí z Nového Města

Díky příspěvku z Nového Města na Moravě jsme mohli doplnit naše chybějící a rozbité vybavení.

Zobrazit detail projektu

Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Dlouhodobě realizujeme enviromentální vzdělávání v lokalitách, kde realizuje i naše další aktivity.

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Pastviska

Přírodní učebna Pastviska

V přírodně cenné lokalitě Pastviska u Odrance, která hostí řadu vzácných a chráněných druhů, vznikne přírodní učebna.

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit