Zpět na projekty

Poradenství pro malé obce (2006 - 2012)

Od roku 2006 do roku 2012 realizovalo Sdružení Krajina podpůrný program pro malé obce. Metodika programu byla postavena na zavádění Místní agendy 21 v obcích. Do programu se zapojilo 16 obcí, ve kterých byl zpracován jednoduchý dokument MA21. V aktivních obcích byly realizovány projekty, vedoucí k naplňování cílů stanovených v dokumentu MA21. Sdružení Krajina plnilo v obci roli koordinátora MA21. Většina obcí postupně na proces zavádění MA21 rezignovala, nebo se vydala vlastní cestou. V roce 2012 vykonávalo Sdružení Krajina roli koordinátora pouze v obci Křídla. Zde se podařilo najít schopného koordinátora z řad místních zastupitelů, který odpovědnost za proces MA21 na začátku roku 2013 převzal. Sdružení Krajina poskytuje již jen příležitostné konzultace a poradenství k této problematice.


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Regionální luční směs Žďárské vrchy

Regionální luční směs Žďárské vrchy

Již třetím rokem pokračujeme v realizaci projektu Regionální luční směs Žďárské vrchy.

Zobrazit detail projektu

ThinkGreenService - Nové stromy do krajiny

ThinkGreenService - Nové stromy do krajiny

Společný program General Logistics Systems Czech republic s.r.o (GLS) a Sdružení Krajina, jehož cílem je zmírnit negativní dopady dopravy na životní prostředí...

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Hliníky

Přírodní učebna Hliníky

Dokončené

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit