Zpět na projekty

Přírodní učebna Pod Koupalištěm

V rámci tohoto projektu došlo k úpravě dlouhodobě neudržovaného mokřadu Pod Koupalištěm a k vytvoření "přírodní učebny". Lokalita je nyní zpřístupněna široké veřejnosti a zároveň slouží k výukovým účelům a osvětě veřejnosti.

Projekt byl podpořený Nadací Partnerství v rámci programu Nestlé pro vodu v krajině byl realizovaný od v období 20.5.2014 až 30.5.2015.

Popis projektu:

V lokalitě I. zóny CHKO Žďárské vrchy, v botanicky i zoologicky málo cenných, podmáčených místech byly odstraněny náletové dřeviny a s pomocí mechanizace vyhloubeny dvě tůně o velikosti cca 80 a 280 m2. U tůní bylo vytvořeno zimoviště pro plazi a obojživelníky.
V tomto projektu jsme spojili síly s Ekotýmem I. Základní školy v Novém Městě na Moravě, který na lokalitě ručně vyhloubil dvě menší tůňky a vytvořil hymzí hotel. Celá lokalita nyní slouží také jako „přírodní učebna“, kde se žáci sledují základní fyzikálně-chemické vlastnosti vody, vývoj vegetace na lokalitě, výskyt obojživelníků a drobných vodních bezobratlích.Seznamují se zde také s praktickými činnostmi v přírodě a údržbou přírodní lokality. V rámci toho byla vydána metodická brožura Deník badatele - Jak se žije v tůních, nabitá informacemi o tom, jak nejlépe sledovat stav lokality, jaké přístroje k tomu použít, jak poznat druhy rostlin a živočichů a další a další. Brožura je doplněna o úkoly pro studenty a „Terénní formuláře“, do kterých si mladí vědátoři budu zapisovat své poznatky. Publikaci může využít jakákoliv jiná škola, která má zájem propojit teoretický výklad s praxí. Ekotýmu bylo zakoupeno základní vybavení k tomuto monitoringu a praktickým cvičením.
Při praktických činnostech jako byl úklid lokality nebo její slavnostní otevření byla zapojena také široká veřejnost.

Metodická brožura Deník badatele - Jak se žije v tůních je ke stažení zde

Fotogalerie


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Nářadí z Nového Města

Nářadí z Nového Města

Díky příspěvku z Nového Města na Moravě jsme mohli doplnit naše chybějící a rozbité vybavení.

Zobrazit detail projektu

Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Dlouhodobě realizujeme enviromentální vzdělávání v lokalitách, kde realizuje i naše další aktivity.

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Pastviska

Přírodní učebna Pastviska

V přírodně cenné lokalitě Pastviska u Odrance, která hostí řadu vzácných a chráněných druhů, vznikne přírodní učebna.

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit