Zpět na projekty

Přírodní učebna Hliníky

V rámci projektu byla obnovena dlouhodobě zanedbaná a degradovaná část přírodní rezervace Meandry Svratky u Milov. V lokalitě, místními nazývané Hliníky, byly nejprve vyřezány náletové dřeviny, aby byl prostor dostatečně osluněn a poskytoval tak vhodné podmínky pro růst rostlin a život živočichů. Následně bylo strojně vyhloubeno 7 nových  tůní pro obojživelníky a další vodní živočichy. Vznikla dokonce jedna tůň pro tzv. bahňáky – ptáky, kteří obývají bažiny, vlhké louky atd.. Strojně byly také obnoveny některé původní tůně. Další tůně se podařilo díky dětem z místní základky a dalším dobrovolníků obnovit ručně. Budováním tůní jsme z místa zároveň odstranili letitou černou skládku. Spolu s dětmi ze ZŠ Křižánky jsme vybudovali hadník a několik zimovišť pro obojživelíky. Nechybí zde ani hmyzí hotel.

Z nevzhledné části krajiny se tak podařilo vytvořit místo, které kloubí nejen zájmy přírody, ale slouží také dětem z místní základní školy jako učebna pro praktické bádání, či široké veřejnosti k vycházkám a relaxaci. Děti pobyt i učení v přírodě opravdu baví, proto jsme je pro bádání patřičně vybavili. Díky projektu jsme jim mohli zakoupit např. podběráky, monitorovací přístroje či odbornou literaturu.

Informace o projektu, lokalitě a životě v ní jsou k přečtení na 4 infopanelech umístěných přímo v přírodní učebně. O celém projektu jsme také vydali informační leták, který si můžete prohlédnout zde.

Jako „školní lavice“ při bádání a studiu či ke klidnému posezení v přírodě zde slouží 2 lavičky a stolek.

Projekt je inspirativním kouskem šikovných lidí různých profesí a jejich společné myšlenky:

  • Sdružení Krajina - myšlenka projektu "Přírodní učebna Hliníky"
  • Nadace Partnerství a MOL ČR - financování projektu v rámci grantového programu Zelené oázy
  • Ministerstvi životního prostředí  - financování projektu v rámci programu Podpora přirozených funkcí krajiny (POPFK)
  • Správa CHKO Žďárské vrchy - odborný dohled a užitečné nápady
  • obec Křižánky - aktivní pomoc při realizaci (odvoz odpadu z černé skládky, účast při vyřezávkách)
  • MŠ a ZŠ Křižánky - aktivní pomoc při realizaci a následný monitoring lokality

„Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika."

Fotogalerie


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Nářadí z Nového Města

Nářadí z Nového Města

Díky příspěvku z Nového Města na Moravě jsme mohli doplnit naše chybějící a rozbité vybavení.

Zobrazit detail projektu

Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Dlouhodobě realizujeme enviromentální vzdělávání v lokalitách, kde realizuje i naše další aktivity.

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Pastviska

Přírodní učebna Pastviska

V přírodně cenné lokalitě Pastviska u Odrance, která hostí řadu vzácných a chráněných druhů, vznikne přírodní učebna.

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit