Zpět na projekty

Regionální luční směs pro Žďárské vrchy a Vysočinu

Již třetím rokem pokračujeme v realizaci projektu Regionální luční směs Žďárské vrchy. Cílem projektu je vytvořit dostupnou regionální směs pro zatravňování pozemků druhy původními ve Žďárských vrších. Složení travní směsi je konzultováno s firmou Agrostis trávníky, s.r.o., AOPK ČR - RP Správa CHKO Žďárské vrchy.

Projekt odstartoval v roce 2020, kdy byla založena databáze zdrojových ploch a vytipovány druhy vhodné pro sběr. Sesbírána byla semena 20 druhů rostlin. Dále byly zahájeny práce na založení matečnic a proběhli exkurze ve firmě Agrostis trávníky pro nasbírání praktických zkušeností s pěstováním rostlin a následným sběrem semen.

Na jaře 2021 byla založena matečnice nedaleko Jam, na které bylo vyseto nebo vysázeno 22 cílových druhů rostlin. Drobné matečmé plochy byly založeny ještě v Počítkách a ve Sněžném.V roce 2021 se do sběrů semen zapojilo 19 sběračů, kteří byli proškoleni na zahajovací schůzce a následné terénní pochůzce. V průběhu sezóny jsou informování o vhodných podmínkách sběru jednotlivých dozrávajících bylin a trav. Sesbíralo se 32 druhů bylin a trav, z toho 12 z nich bylo sbíráno nově. Sběry byly předány firmě Agrostis k přečištění. Osivo bylo následně použito pro doplnění matečnice a k výsevům regionální směsi na dalších plochách v CHKO Žďárské vrchy.

Proběhly také první experimentální výsevy nově namíchané regionální směsi.

Od roku 2021 je regionální luční směs pro Žďárské vrchy a Vysočinu k zakoupení u společnost Agrostis trávníky, s.r.o. v sekci "Druhově pestré směsi".

Za dobu těchto tří let byla také vytvořena a doplněna databáze zdrojových ploch a ploch vhodných k výsevům, včetně zájemců o nové osivo.

Partneři projektu:

Agrostis trávníky, s.r.o. - čištění semen a příprava směsi

AOPK ČR - RP Správa CHKO Žďárské vrchy - konzultační činnost

Město Žďár nad Sázavou - projektu fandí a finančně ho podporuje 

V roce 2020 - 2022 byl projekt podpořen Českým svazem ochránců přírody v rámci programu „Ochrana biodiverzity“.

Fotogalerie


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Nářadí z Nového Města

Nářadí z Nového Města

Díky příspěvku z Nového Města na Moravě jsme mohli doplnit naše chybějící a rozbité vybavení.

Zobrazit detail projektu

Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Dlouhodobě realizujeme enviromentální vzdělávání v lokalitách, kde realizuje i naše další aktivity.

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Pastviska

Přírodní učebna Pastviska

V přírodně cenné lokalitě Pastviska u Odrance, která hostí řadu vzácných a chráněných druhů, vznikne přírodní učebna.

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit