Zpět na projekty

Vyřezávky náletových dřevin

Na našich loukách pravidelně vyřezáváme náletové dřeviny. Ty se zde rozrostly v době kolektivizace díky upuštění od tradičního hospodaření. Většina náletového porostu je tvořena vrbami, olšemi či břízami. V některých lokalitách se však můžeme setkat i s dlouhověkými listnáči či smrkem.

Fotogalerie


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Dlouhodobě realizujeme enviromentální vzdělávání v lokalitách, kde realizuje i naše další aktivity.

Zobrazit detail projektu

Kosení podmáčených luk

Kosení podmáčených luk

Kosení květnatých podmáčených luk je v současnosti hlavní činností Sdružení Krajina.

Zobrazit detail projektu

Narušování drnu

Narušování drnu

Drny se rozřežou, dojde ke srovnání povrchu louky a její kosení je pak jednodušší a efektivnější.

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit