Zpět na projekty

Vzdělávání a osvěta

Dlouhodobě realizujeme environmentální vzdělávání v lokalitách, ve kterých probíhají i naše další činnosti. Spolupracujeme se základními školami na budování přírodních učeben a dnech terénní badatelské výuky v těchto učebnách (ZŠ Křižánky, ZŠ Nové Město na Moravě, ZŠ Spolu, ZŠ Sněžné). Pro ekotýmy základních škol jsme vytvořili Deník badatele – Jak se žije v tůních, který pravidelně dotiskáváme. V lokalitách, kde sečeme či paseme podmáčené louky, budujeme tůně či děláme prořezávky, pořádáme osvětové besedy a terénní zoologicko-botanické vycházky. Na osvětových akcích s environmentální tématikou spolupracujeme s místními samosprávami. Před sezónou pořádáme vzdělávací akce pro sběrače regionálního osiva.

Fotogalerie


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Nářadí z Nového Města

Nářadí z Nového Města

Díky příspěvku z Nového Města na Moravě jsme mohli doplnit naše chybějící a rozbité vybavení.

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Pastviska

Přírodní učebna Pastviska

V přírodně cenné lokalitě Pastviska u Odrance, která hostí řadu vzácných a chráněných druhů, vznikne přírodní učebna.

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebny

Přírodní učebny

V rámci projektů přírodních učeben obnovujeme dlouhodobě zanedbaná a degradovaná místa v naší krajině, která mají ale velký přírodní potenciál.

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit