Zpět na tiskové zprávy

Pastviska –  místo pro přírodu, pastvinu, přírodní učebnu i odpočinek

21. 6. 2023

Pastviska u Odrance jsou přírodně cenným místech, jež díky upuštění od tradičního hospodaření po mnoho let degradovalo. Na postupné obnově lokality pracuje Sdružení Krajina již několikátým rokem. Po vykácení náletových dřevin, zahájení pastvy a tvorbě tůní, zde nyní vznikne přírodní učebna pro praktickou výuku i odpočinkové místo pro znavené kolejdoucí.


Zpět na tiskové zprávy

Ke stažení

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Další tiskové zprávy

Botanicko-zoologická vycházka za ovečkami a rosnatkami na Odranec

Botanicko-zoologická vycházka za ovečkami a rosnatkami na Odranec

Srdečně zveme všechny příznivce, milovníky přírody, rostlin, živočichů a všeho krásného kolem nás na naši botanicko-zoologickou vycházku

Zobrazit tiskovou zprávu
Tráva z podmáčenek bude vytápět heráleckou základní školu

Tráva z podmáčenek bude vytápět heráleckou základní školu

„Co dělat s posečenou trávou?“, to je otázka, kterou si víc jak 20 let klade Sdružení Krajina.

Zobrazit tiskovou zprávu
Lidskou práci nahrazují zvířata

Lidskou práci nahrazují zvířata

Z porovnání mezi jednotlivými lety vyplývá, že trendem péče o luční společenstva by se do budoucna mohla stát pastva hospodářských zvířat.

Zobrazit tiskovou zprávu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit