Zpět na projekty

Obyvatelé pro přírodu Vysočiny

Projekt pobíhal od srpna 2014 do května 2016. Byl zaměřen na zvýšení informovanosti a aktivní zapojení obyvatel do regionální ochrany přírody a péči o krajinu na Vysočině.

Cílem projektu bylo:

  • zlepšit komunikaci s vlastníky pozemků a prohloubit a rozšířit tak oboustrannou spolupráci. Po dohodě s nimi a s orgány ochrany přírody provést důležité zásahy v péči o krajinu.
  • zlepšit povědomí místních obyvatel o fungování a problémech nestátních organizací v ochraně přírody.
  • ve spolupráci s místním farmářem seznámit obyvatele, prostřednictvím tzv. Ovčáckých dnů, s hospodařením v krajině. Lidé budou seznámeni jak s chovem ovcí, tak i s problematikou udržitelného hospodaření, ochranou přírody a péčí o krajinu.
  • prostřednictvím Sdružení Krajina nebo ve spolupráci s dalšími NNO zapojit místní obyvatele do konkrétních aktivit v ochraně přírody, např. výsadba alejí, tvorba tůní aj.
  • vylepšení pracovního prostředí pro zaměstnance a zdokonalení komunikace se členy.

Tento projekt byl podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz|www.eeagrants.cz

Fotogalerie


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Regionální luční směs Žďárské vrchy

Regionální luční směs Žďárské vrchy

Již třetím rokem pokračujeme v realizaci projektu Regionální luční směs Žďárské vrchy.

Zobrazit detail projektu

ThinkGreenService - Nové stromy do krajiny

ThinkGreenService - Nové stromy do krajiny

Společný program General Logistics Systems Czech republic s.r.o (GLS) a Sdružení Krajina, jehož cílem je zmírnit negativní dopady dopravy na životní prostředí...

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Hliníky

Přírodní učebna Hliníky

Dokončené

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit