Zpět na lokality

Štursův sad

O tomto sadu nejsou zmínky v písemných záznamech, informace jsou získané jen z ústního podání místních obyvatel (a v určitých případech se překrývají s místními názvy v mapách).

Sad se nachází na kopci, pod vrchem Bohdalec, asi půl kilometru od obce Vříšť a přibližně 80 výškových metrů nad říčkou Fryšávkou. V tomto místě se nachází údajně proto, že v údolí Fryšávky pravidelně ovocné stromy vymrzají. Celé lokalitě se říká „Schejbalovo“ údajně proto, že hned v sousedství sadu (na místě, kde je dnes podmáčená louka tzv. „Klímův palouk“) bylo ještě ve 40. letech zbořeniště chalupy, kde kdysi bydlel pan Schejbal.

Tomuto, převážně třešňovému, sadu se říkalo a říká „Štursovy sady“. Sad zde byl už v roce 1938 (dá se předpokládat, že ještě dříve). Na okraji sadu býval prý kámen, na s nápisem „Štursovy sady“. Jeho majitel – pan Štursa bydlel v chalupě na horním konci Vříště a po válce odešel hospodařit do pohraničí. Tím jeho majetek (tedy i sad) připadl obci Vříšť. V roce 1953 obec Vříšť nechala udělat dosadby ovocných stromů. Od začátku existence sadu až do 70. let to byl polní sad. Mezi stromy se naposled polařilo v 70. letech (pan Peňáz) a dodnes tam jdou rozeznat agrární terasy. Od doby, kdy se v sadu přestalo polařit je sad neudržovaný a pomalu začal zarůstat lesem.

V současnosti patří sad Městysu Sněžné, kterého je Vříšť od roku 1960 místní částí.

Sad byl nějakou dobu bez péče. V roce 2007 začala o sad pečovat Správa CHKO Žďárské vrchy. Ing. Zdena Koberová provedla určení odrůd, sad byl vyčištěn a pokosen. Byl proveden řez ovocných stromů, pokáceny byly vzrostlé smrky, olše a jeřáby. V sadu bylo záměrně ponecháno několik odumírajících stromů a několik stromů mrtvých, jako zázemí pro hmyz a dřevokazné houby. Byla provedena dosadba starými odrůdami třešní (Kaštánka, Napoleonka, Karešova).

V roce 2017 převzalo sad do péče Sdružení Krajina.

(zdroj - Správa CHKO Žďárské vyrchy - Ing. Mgr. Ondřej Bystřický)


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit