Zpět na lokality

Staviště

Vlhké nivní louky táhnoucí se podél přirozené části potoka Staviště nedaleko samoty Plíčky. Louky o rozloze 2,3 ha se nacházejí v I. Zóně CHKO Žďárské vrchy. Lokalita je významná především výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Roste zde například prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), tolije bahenní (Parnassia palustris), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), starček potoční (Tephroseris crispa), vachta trolistá (Menyanthes trifoliata), kuklík potoční (Geum rivale) potok je lemován vrbovými nálety. Z živočichů zde můžete spatřit rosničku zelenou (Hyla arborea) nebo skokana hnědého (Rana temporaria). Na podzim roku 2015 zde byly vybudovány dvě tůně sloužící k rozmnožování obojživelníků a jako domov vodního hmyzu. Dále zde byla vytvořena obtočná tůň umožňující rozmnožování ohrožené střevle potoční (Phoxinus phoxinus). V obtočné tůni se nově objevil silně ohrožený rdest alpský (Potamogeton alpinus).

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2008.

V současné době se stará o 2,3 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

 

Kategorie ochrany:

I. zóna CHKO Žďárské  vrchy

 

Zajímavosti:

Z východní strany lokalitu ohraničuje potok Staviště, který je díky výskytu ryby vranky obecné (Cottus gobio) zařazen do soustavy NATURA 2000 jako Evropsky významná lokality. Představuje ji asi 7 km dlouhý úsek potoka začínající asi 800 m SV od středu obce Lhotka po ústí potoka do vodní nádrže Staviště. Je to jedna ze dvou nejvýznamnějších lokalit výskytu vranky v CHKO Žďárské vrchy.

 

Plán péče je dostupný zde (plán péče o celou CHKO).


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit