Zpět na lokality

Samotínské louky

Vlhké až zrašeliněné louky o celkové rozloze 2,5 ha, které se nacházejí severozápadně od obce Samotín v I. Zóně CHKO Žďárské vrchy. Lokalita je domovem mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Roste zde např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum)rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), tolije bahenní (Parnassia palustris) nebo suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Z živočichů se zde hojně vyskytuje skokan hnědý (Rana temporaria).

Z historie:

V minulosti byla lokalita sečena dvakrát ročně. Poté došlo k absenci hospodaření a k pustnutí lokality. V 90. letech byla péče o louky obnovena. Současné hospodaření navrací lokalitě její dřívější podobu.

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2002.

V současné době se stará o 2,5 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

 

Kategorie ochrany:

I. zóna CHKO Žďárské  vrchy

 

Plán péče je dostupný zde (plán péče o celou CHKO).


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit