Zpět na lokality

Pastviska

Mokřadní louky s výskytem ohrožených druhů rostlin se nachází jižně od obce Odranec.

 

Z historie:

V minulosti lokalita sloužila jako obecní pastvina. V jižní části lokality odranečtí v 70. letech vybudovali koupaliště pro místní školu.

 

Probíhající péče:

Sdružení Krajina pečuje o lokalitu od roku 2020.

Od roku 2021 zde plochu o výměře cca 2 ha vypásá stádo 25 beranů. Probíhá postupné odstraňování nežádoucích náletových dřevin, budování tůní a další práce.

Do budoucna bychom zde rádi vytvořili obecní rezervaci, na jejíž údržbě by se, kromě Sdružení Krajina a Správy CHKO Žďárské vrchy, podíleli místní lidé, obec a další organizace. Ve spolupráci s Ekocentrem Rojko  a ZŠ Spolu zde například pracujeme na vytvoření přírodní učebny, která by sloužila jako zázemí pro venkovní ekovýchovné akticity - učení se o přírodě v přírodě.

 

Kategorie ochrany:

I. a II. zóna CHKO Žďárské vrchy

 

Plán péče je dostupný zde (plán péče o celou CHKO).


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit