Zpět na lokality

Meandry Svratky u Milov

Zachovalá údolní niva s přirozeně meandrujícím korytem Svratky, nivními loukami, slepými rameny a tůněmi se nachází mezi obcemi Křižánky, Březiny a Milovy. Z významných druhů rostlin se zde vyskytují prstnatec májový, hadí mord nízký, rdest alpský a všivec lesní. Území je významné ornitologick, hnízdí zde hýl rudý, bekasina otavní, chřástal polní, chřástal kropenatý či vodouš kropenatý. Z jiných ohrožených živočichů zde žije mj. čolek horský, zmije, ještěrka živorodá a mihule potoční.

 

Z historie:

V dřívějších dobách byly všechny nivní louky v lokalitě koseny či paseny a byly udržovány odvodňovací stružky. Do současné doby bylo zachováno kosení jen některých mechanizačně přístupných luk a zbytek je ponechán dlouhodobě bez zásahů. V současnosti není možné řadu luk obhospodařovat, pravděpodobně kvůli změnám vodního režimu. Je například patrná změna ve funkčnosti bývalého náhonu, nefunkčnost některých stružek a nově necitlivě vybudované strouhy.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2012.

V současné době se stará o 7,5 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

 

Kategorie ochrany:

přírodní rezervace v CHKO Žďárské vrchy

 

Zajímavost:

Přírodní meandrující koryto vodního toku s nivními loukami a tůněmi.

 

Plán péče by měl být dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit