Zpět na lokality

Kladinský potok

Přirozeně meandrující vodní tok s okolními mokřadními loukami a remízky nad rybníkem Horní Kladiny. Vegetaci v území tvoří zejména dobře zachovalá mokřadní luční společenstva, z významných druhů zde roste např. bazanovec kytkokvětý, všivec bahenní, vachta trojlistá a ostřice Hartmannova. Území je významné zejména výskytem zbytkové menší populace perlorodky říční. Vyskytují se zde i jiné významné druhy, mj. vranka obecná a rak říční.

 

Z historie:

Velká část Kladinského potoka byla v 70. a 80. letech 20. století technicky upravena. Části nivy potoka, současné PR, se naštěstí tyto zásahy vyhnuly, pouze zde došlo k rozorání jedné louky. Situace populace perlorodky není dobrá, zřejmě již dlouhodobě zde nedochází k jejímu rozmnožování. Dříve byly louky v rezervaci koseny převážně těžkou mechanizací a místy docházelo k nežádoucímu poškozování rostlinných společenstev.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2006.

Pravidelný management na lokalitě provádí spolupracující organizace SEV Mravenec. V současné době se stará o 5 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

 

Kategorie ochrany:

Přírodní rezervace

 

Zajímavosti:

Historický výskyt perlorodky říční

 

Plán péče je dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit