Zpět na lokality

Hrnečnice

Mokřad s tůněmi se nachází těšně pod Koupalištěm na SZ okraji Nového Města. Vedle lokality teče potok Bobrůvka. Lokalita je významná výskytem několika druhů obojživelníků - čolek horský, skokan ostronosý aj.

 

Z historie:

Mokřad byl dlouhodobě bez péče a zarostl z většiny náletovými dřevinami. V letech 2013-2014 zde v rámci projektu "Přírodní učebna Pod Koupalištěm" proběhla revitalizace spočívající v kácení náletových dřevin, vybudování dvou větších (strojně) a dvou drobných (ručně) tůní. Byly zde osazeny informační panely, hmyzí hotely a byla zbudována jednoduchá zimoviště.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2013 - vyřezávky náletových dřevin a budování tůní.

Od roku 2015 je o 0,6 ha ručně koseno (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

Sledování vývoje tůní (spolupráce s Ekotýmem I. ZŠ Nové Město na Moravě).

 

Kategorie ochrany:

I. zóna CHKO Žďárské vrchy

 

Plán péče je dostupný zde (plán péče o celou CHKO).


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit