Zpět na lokality

Hrachoviště

Lokalita ležící nedaleko Ústrašína zahrnuje dva rybníky, mokřadní louky a podmáčené lesy. Na loukách z významných druhů roste vachta trojlistá, prstnatec májový, vrba rozmarýnolistá, ostřice dvoumužná a další druhy. Z živočichů zde je možné spatřit mimo jiné skokana krátkonohého, čolka obecného, bramborníčka hnědého nebo lindušku luční.

 

Z historie:

Dříve kosené louky byly ponechány dlouhodobě bez zásahů a lokalita postupně téměř celá zarostla náletem. Až koncem devadesátých let 20. století bylo obnoveno kosení nejcennějších částí luk, po předchozím vykácení náletových dřevin.

 

Probíhající péče:

Sdružení Krajina pečuje o lokalitu od roku 2014. Realizátorem péče je SEV Mravenec.

V současné době se stará o 1,2 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

 

Kategorie ochrany:

Přírodní rezervace

Evropsky významná lokalita - předmět ochrany: kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

 

Plán péče je dostupný zde.

Souhr doporučených opatření je dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit