Zpět na lokality

Hliníky - přírodní učebna

Remíz s tůněmi se nachází na okraji přírodní rezervace Meandry Svratky u Milov, je součástí II. zóny CHKO Žďárské vrchy na JV okraji obce Křižánky. Lokalita je významná výskytem ohrožených druhů živočichů - čolek obecný, čolek horský, ropucha obecná, zmije obecná, úžovka obojková...

Z historie:

Původně se jednalo o vlhkou louku, kde místní lidé těžili jílovitou zeminu pro výrobu cihel. Tím vznikla soustava tůní, která sloužila jako významný biotop pro obojživelníky a vodní organizmy. Bez dlouhodobé péče lokalita degradovala, tůně se zazemnily, volné plochy zarostly náletovými dřevinami, část byla zavezena odpadem z obce. V roce 2018 Sdružení Krajina v rámci projektu „Přírodní učebna Hliníky“ provedlo vyřezání náletových dřevin, úklid odpadu, vyčištění celé lokality, obnovu tůní, vytvoření zimoviště a plazníku, instalaci hmyzího hotelu a infopanelů.

Probíhající péče:

Od založení učebny v roce 2018 je území každoročně koseno.

Sledování vývoje tůní.

Venkovní zázemí pro ekovýchovné aktivity ZŠ Křižánky.

Kategorie ochrany:

II. zóna CHKO Žďárské vrchy


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit