Zpět na lokality

Dobrá Voda

Území tvoří mokřadní louky a tři rybníky nedaleko mezi obcemi Vídeň a Cyrilov. Na loukách (převážně pcháčových) roste z ohrožených druhů mj. prstnatec májový, vachta trojlistá a suchopýt úzkolistý. V rybnících se vyskytuje např. šejdračka bahenní a šípatka střelolistá. V lokalitě se vyskytují někteří obojživelníci, např. čolek horský a skokan krátkonohý. Kuňka ohnivá v území již pravděpodobně vyhynula.

 

Z historie:

Louky v území byly dříve koseny. V 50. letech 20. století však byla jakákoli péče ukončena a obnovena až v roce 1998 na nejcennějších plochách. Po obnovení péče (kosení, prořezávky) dochází k postupnému zlepšování kvality rostlinných společenstev.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2010.

V současné době se stará o 1,3 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

 

Kategorie ochrany:

přírodní památka

 

Plán péče by měl být dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit